Florijn perceel, DRACHTEN

Omschrijving

Perceel bouwgrond op zicht- hoeklocatie langs de Noorderhogeweg te Drachten!

Het perceel van ca. 8500 m² is gelegen aan de Florijn te Drachten. Op dit perceel is het mogelijk om een bedrijfsgebouw te realiseren voor o.a. volumineuze detailhandel, binnen de gestelde eisen van het bestemmingsplan.

Koper dient zelf een ontwerp aan te leveren bij de Gemeente Smallingerland. Tevens heeft verkoper een ontwerp ter beschikking welke overgenomen kan worden.

Ligging:
Gelegen op het nieuwe bedrijventerrein Noorderhogeweg te Drachten. Uitvalswegen richting Leeuwarden, Heerenveen en Groningen zijn op korte afstand te bereiken.

Bestemming:
De voor Bedrijventerrein - 3 aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.bedrijfsactiviteiten die zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1, 2, 3.1 en 3.2, alsmede voor volumineuze detailhandel,

Op de gronden mogen de volgende bouwwerken worden gebouwd:
a.gebouwen ten dienste van de bestemming zoals bedrijfsgebouwen en een aan een bedrijf gerelateerde kantoorruimte;
b.andere bouwwerken, zoals erf- en terreinafscheidingen en kunstobjecten.

Voorzover de gronden gelegen zijn langs de Noorderhogeweg, bevindt de voorzijde van het erf zich aan de naar de Noorderhogeweg gekeerde zijde.

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a.de voorkant of representatieve zijde van de bedrijven gesitueerd aan de Noorderhogeweg dient naar de Noorderhogeweg gericht te zijn.
b.de gebouwen mogen alleen worden gebouwd binnen de aangegeven bouwvlakken;
c.de afstand van een gebouw tot de zijgrens van het bouwperceel moet minimaal 10 meter zijn, tenzij de bestaande afstand kleiner is in welk geval de bestaande afstand van toepassing blijft;
d.de minimale en maximale bouwhoogte van een gebouw mag respectievelijk ten minste en ten hoogste de in de aanduiding "minimale-maximale bouwhoogte (m)" aangegeven minimale en maximale bouwhoogte bedragen;
e.de maximale bouwhoogte van één gebouw mag 12 meter bedragen, over een oppervlakte van ten hoogste 400 m², ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - hoogteaccent", met dien verstande dat de minimale bouwhoogte 10 m dient te bedragen;
f. gebouwen dienen van een platte afdekking te worden voorzien.

Koopprijs € 1.250.000,-- excl. btw.

Bezichtiging en informatie:
Dijkstra Bedrijfsmakelaardij B.V.
Berglaan 14
9203 EG Drachten
0512-541400
Lid NVM- Business
Deelnemer Funda in Business
www.dijkstrabedrijfsmakelaardij.nl

Kenmerken

Objectnaam
Florijn perceel
Stad
DRACHTEN
Straatnaam
Florijn
Postcode
9207MA

Locatie

Plattegrond

Download brochure