Nieuws

Stand van zaken Kantorenmarkt 2023

De vraag naar kantoren richt zich steeds meer op kantoren die zich kenmerken door hoge kwaliteit en lage energiekosten. De beschikbaarheid van deze objecten neemt af en nieuwbouw komt nauwelijks op gang door de gestegen rente en opgelopen bouwkosten.

Stand van zaken Bedrijfsruimtemarkt 2023

De markt voor bedrijfsruimten staat voor diverse uitdagingen, waarbij de beperkte beschikbaarheid van panden en ontwikkelingsmogelijkheden centraal staat.

Stand van zaken Winkelruimtemarkt 2022

Een veelbewogen jaar leidt tot onzekere tijden voor retailers en beleggers in winkelvastgoed. Stijgende rentes, dalend consumentenvertrouwen en hoge inflatie zijn ongunstig voor de gehele economie en dus automatisch ook voor de winkelmarkt.

Vastgoed nieuws

Amsterdam en drie corporaties tekenen voor bijna duizend woningen op Strandeiland
Woonwethouder van Dantzig en woningcorporaties De Alliantie, Ymere en Stadgenoot hebben voor de bouw van 950 nieuwe woningen op IJburg getekend. Het gaat om 600 reguliere sociale huurwoningen en 350 flexwoningen die komen te staan op één van de nieuwe eilanden op IJburg, Strandeiland.
Lees meer
Harm Janssen van BPD over betaalbare koop: 'De ton overwaarde gaat nu naar de koper in plaats van naar een betere gebiedsontwikkeling'
Het verkorten van de procedures bij planontwikkelingen, een punt dat in het coalitieakkoord staat, juicht Harm Janssen van BPD toe. De Wet versterking regie volkshuisvesting gaat daar volgens topambtenaar Chris Kuijpers en Mark Siezen van Bouwinvest zeker bij helpen.
Lees meer
Hein Wegdam wordt directeur Business Banking in Australië
Hein Wegdam vertrekt als directeur ING Real Estate Finance. Hij gaat voor ING naar Australië waar hij met ingang van 1 juli directeur Business Banking wordt. 
Lees meer
Arvato bouwt distributiecentrum in Limburg
Arvato heeft een kavel van 200.000 m2 gekocht in Echt-Susteren in Limburg. De leverancier van supply chain-oplossingen bouwt hier een nieuw distributiecentrum van ongeveer 97.500 m2.
Lees meer
Altera koopt 171 huurwoningen van Dura Vermeer in Spijkenisse
Altera Vastgoed heeft een koop-/aannemingsovereenkomst getekend met Dura Vermeer Bouw Zuid West voor de aankoop van 171 huurwoningen in project Waterfront te Spijkenisse. Het project Waterfront bestaat uit circa 750 woningen verdeeld over zes gebouwen.
Lees meer
Ruimtelijk ontwikkelplan Centrumgebied Oosterenk in Zwolle vastgesteld
Het Zwolse college van burgemeester en wethouders heeft het ruimtelijk ontwikkelplan voor Centrumgebied Oosterenk vastgesteld. In deze fase van Centrumgebied Oosterenk komen ongeveer 580 woningen in alle prijssegmenten.
Lees meer
Steenvlinder en Janssen de Jong OnderhoudPlus pakken transformaties op in Brabant en Limburg
Steenvlinder en Janssen de Jong OnderhoudPlus hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De twee partijen willen samen diverse projecten oppakken in de provincies Brabant en Limburg. Het betreffen projecten waarbij bestaand vastgoed, zoals kerken, kloosters en kazernes, wordt getransformeerd naar casco woningen.
Lees meer
Amsterdam selecteert AM voor mixed-use gebiedsontwikkeling Strandeiland
De gemeente Amsterdam heeft AM geselecteerd voor de ontwikkeling van kavels M1a, M1b, M2b en M3a op Strandeiland. Het plan van AM omvat een grote en unieke mixed-use ontwikkeling in een nieuw te ontwikkelen gebied Strandeiland - Muidenbuurt met onder andere 344 woningen, een supermarkt en een parkeerhub. 
Lees meer
Timpaan, UBA en AW Groep tekenen voor ruim 300 woningen in Hillegom
Projectontwikkelaars Timpaan en UBA Projectontwikkeling, samenwerkend onder de naam VOF Sizo, hebben de samenwerkingsovereenkomsten met UBA Bouw en AW Groep voor de realisatie van nieuwbouwplan Tuindorp Hillegom. De gebiedsontwikkeling bestaat uit 309 woningen.
Lees meer
De Hofwoning: een eeuwenoud woonconcept in een ultramodern jasje
Met het huidige woningtekort, de toenemende vergrijzing en doorstroming als belangrijk aspect van een gezonde woningmarkt, is huisvesting voor senioren essentieel. Maar dan wel huisvesting waarin rekening wordt gehouden met de behoeftes van de doelgroep, vindt Hans Kuin van de Hoffabriek. Want veel senioren willen graag zelfstandig blijven wonen, maar hebben ook behoefte aan contact. Zijn oplossing: de hofwoning. Een eeuwenoud concept dat door de Hoffabriek nieuw leven wordt ingeblazen. Kuin vertelt er enthousiast over.
Lees meer
De Goede Woning neemt 97 woningen af van Dura Vermeer in Pijnacker
De Goede Woning heeft een overeenkomst getekend voor de afname van 97 sociale huurwoningen van Dura Vermeer Bouw Zuid West. De woningen in Pijnacker maken deel uit van nieuwbouwproject WijCK, fase twee.
Lees meer
Redevco benoemt Veronica Gallo-Alvarez tot hoofd investment management
Redevco heeft Veronica Gallo-Alvarez benoemd tot head of investment management. Zij zal een team aansturen dat verantwoordelijk is voor investeringsresultaten, transactiemanagement en research & strategie.
Lees meer
Particuliere belegger koopt object met maatschappelijk bestemming in Hilversum
Een particuliere belegger heeft een object van ruim 480 m2 aan de Vaartweg 163C in Hilversum gekocht. Het heeft een maatschappelijke bestemming en is vrij van huur en/of gebruik verworven.
Lees meer
Flexibiliteit moet de norm worden voor ruimtelijke ordening met regie op het watervraagstuk
Array
Lees meer
Altera gaat winkelcentrum in Houten transformeren
Altera Vastgoed heeft met de gemeente Houten een intentieverklaring getekend voor de herindeling van winkelcentrum Het Rond in Houten. Het gebied rond het winkelcentrum wordt niet optimaal benut. Met de intentieverklaring zijn partijen van plan om gezamenlijk te onderzoeken hoe de optimalisatie van het gebied kan worden vormgegeven.
Lees meer
BPD, BPD Woningfonds en Fijn Wonen tekenen voor ruim 200 woningen in vier gemeenten
Fijn Wonen, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en BPD Woningfonds gaan 216 industrieel geproduceerde huurwoningen in het middensegment realiseren. Het gaat om appartementen die worden gerealiseerd in Hengelo en Leeuwarden. Daarnaast komen er grondgebonden woningen in Deventer en in de gemeente Dronten.
Lees meer