Noarderein ong, DROGEHAM

Omschrijving

Wonen en werken combineren en zelf ontwikkelen? Dat is mogelijk op dit bouwperceel aan het Noarderein te Drogeham.

Het perceel is gelegen aan de rand van het dorp en heeft een oppervlak van ca. 1710 m². Bestemmingsmatig mag hier een bedrijfswoning worden gerealiseerd. U bent vrij om hier zelf een ontwerp voor te laten maken, welke binnen de gestelde bouweisen vallen:

1.een gebouw dient uitsluitend binnen een bouwvlak te worden gebouwd;
2.de oppervlakte van een bouwperceel mag niet meer dan 2500 m² bedragen;
3.het bebouwingspercentage binnen een bouwvlak mag niet meer bedragen dan 70% van het bouwvlak;
4.de afstanden tussen gebouwen onderling, die niet behoren tot hetzelfde bedrijf, mag niet minder dan 6 m bedragen;
5.de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan 7 m bedragen;
6.de dakhelling van een gebouw mag niet minder dan 20° en niet meer dan 60° bedragen;
7.in uitzondering op het bepaalde in sub 5 mag een gebouw plat worden afdekt;

Op de naastgelegen toegangsweg rust een recht van overpad (dienend erf), deze weg wordt gedeeld met de achter- en naastgelegen bedrijven. Tevens is het perceel voor een deel bezwaard met een zakelijk recht van opstal t.b.v. Liander N.V. Op een gedeelte van het perceel ligt een rioolpersleiding met daarom heen een belemmerende strook van 3 meter aan weerszijden. Neem voor vragen hieromtrent contact op met ons kantoor.

Bijgevoegde impressies zijn ter inspiratie.

Ligging:
Gelegen op een kleinschalig bedrijventerrein aan de rand van Drogeham. De provinciale weg N369 naar o.a. Drachten is binnen enkele ogenblikken te bereiken

Bestemming:
De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor gebouwen ten behoeve van:
- bedrijven zoals genoemd in categorie 1 en 2 van de bij deze regels behorende bijlage 1 Staat van Bedrijven;
- productiegebonden detailhandel en detailhandel als ondergeschikt bestanddeel van een bedrijf in goederen die qua aard rechtstreeks verband houden met de bedrijfsuitoefening;
- dienstverlening;
- bedrijfswoningen

Vraagprijs € 196.650,- excl. btw.

Bezichtiging en informatie:
Dijkstra Bedrijfsmakelaardij B.V.
Berglaan 14
9203 EG Drachten
0512-541400
Lid NVM- Business
Deelnemer Funda in Business
www.dijkstrabedrijfsmakelaardij.nl

Kenmerken

Objectnaam
Noarderein ong
Bouwtype
nieuwbouw
Stad
DROGEHAM
Straatnaam
Noarderein
Postcode
9289LG

Locatie

Plattegrond

plattegrond
Download brochure